wtorek, 25 października 2011

Minus 2

We wrześniu 2011 roku do "Matecznika Mazowsze" w Karolinie zawitał Polski Teatr Tańca pod dyrekcją Ewy Wycichowskiej. Dzięki dużej determinacji Grażyny Jagodzińskiej, reprezentującej Impresariat "Mazowsza", mogliśmy podziwiać i fotografować spektakl "Minus 2" w choreografii Ohada Naharina - jednego z najwybitniejszych choreografów naszych czasów. Polski Teatr Tańca od lat związany jest z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, którą ukończyłam w 1997 roku. Od najmłodszych lat mogłam przyglądać się, jak świetnie rozwija się ten profesjonalny zespół, "którego oblicze przeszło ewolucję od spektakli ukształtowanych formą teatru baletowego do współczesnego gatunku: teatru tańca, który charakteryzuje przekraczanie granic rodzajowych, technicznych i stylistycznych, wyzwalanie się z przypisanych tradycją środków wyrazu, skłanianie ku interdyscyplinarności, poszukiwanie nowych przestrzeni teatralnych i oparty na kreatywnej improwizacji proces tworzenia" (www.ptt-poznan.pl)